Great firewall

September 20, 2013
– Utrecht, the Netherlands

Dit praatje gaf ik bij de School voor Journalistiek in Utrecht. Een groep studenten gaat binnenkort op reis naar China, en ik heb ze verteld hoe het netwerk daar gesurveilleerd en gecensureerd wordt. Ook heb ik laten zien hoe de censuur omzeild zou kunnen worden.

##Slides