Data scepsis

May 19, 2014
– Amsterdam, the Netherlands

Dit praatje hield ik in club Trouw Amsterdam. De jongeren van het Stedelijk Museum organiseerden er een expositie over data en ik maakte van de mogelijkheid gebruik om te vertellen hoe data misbruikt kan worden om je te overtuigen.

Ook aanwezig was Douwe, hij ontmantelde de illusie van metadata als onpersoonlijke informatie. Hij illustreerde het begrip ‘header’ met behulp van een stapel legoblokjes.

Slides