Redesign technocracy now

October 23, 2014
Dutch Design Week – Eindhoven, the Netherlands

At the 2014 Dutch Design Week me and Tom van de Wetering spoke about how technology may support political innovation. We weren’t going to let the absence of our slides during the event stop us. Find them below.

Prototypes for civil empowerment

We presented five real-world examples and five provicative prototypes. Our goal was to jump-start civil imagination but also address technological prudence: a smart city can only be as smart as its inhabitants. From the event recap:

Voor de Dutch Design Week-bijeenkomst Redesign Government Now werden Tom van de Wetering en Xander Bouwman gevraagd om sociaal-technologische concepten voor bestuurlijke vernieuwing te pitchen. Wat is er mogelijk aan bestuurlijke vernieuwing ondersteund of geduwd door sociale technologie? Burgemeester Rob van Gijzel leidde de avond in door zijn visie op smart city Eindhoven te delen. Xander en Tom sloten de avond af met 5 bestaande prototypes en 5 provotypes waarmee we de grenzen van een (té) slimme democratie spelenderwijs af kunnen tasten.

##Slides