Grenzen aan het internet

October 4, 2017
Studium Generale – Academiegebouw, Utrecht

https://www.sg.uu.nl/agenda/2017/grenzen-aan-het-internet https://www.sg.uu.nl/videos/grenzen-aan-het-internet https://www.sg.uu.nl/nieuws/2017/nederland-bouwt-een-surveillancestaat

Slides